Integritetspolicy

1. ALLMÄNT

1.1 Den här integritetspolicyn beskriver hur Cronholm&Bergman, org.nr 559051-2249, samlar in och behandlar dina personuppgifter.

1.2 Din integritet är viktig för Cronholm&Bergman och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför den här integritetspolicyn för att förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

 

2. PERSONUPPGIFTSANSVAR

2.1 Cronholm&Bergman bedriver mäklar- och konsultverksamhet i Sverige genom ett kontor beläget i Malmö. Vi ansvarar för att de personuppgifter som finns i vår kunddatabas behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

2.2 Om du har några frågor eller synpunkter på Cronholm&Bergmans behandling av dina personuppgifter kan du alltid vända dig till oss (se kontaktinformation nedan under punkten 7).

 

3. HUR VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Allmänt

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person (”Personuppgifter”).
I detta avsnitt beskriver vi vilka typer av Personuppgifter vi behandlar om dig och varför, vilka rättsliga grunder vi har för behandlingen och hur länge vi sparar dina Personuppgifter. För att göra vår integritetspolicy så lättöverskådlig som möjligt har vi delat upp detta avsnitt utifrån olika personkategorier. För att läsa om hur Cronholm&Bergman behandlar dina Personuppgifter – klicka på den eller de rubriker som passar in på dig.

3.2 Om du besöker Cronholm&Bergmans webbsida

3.2.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Cronholm&Bergman samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du besöker vår webbsida:
(i) Information om hur just du använder vår webbsida; och
(ii) teknisk data såsom din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den enhet du använder samt operativsystem, browsertyp och allmän geografisk platsdata.

3.2.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Cronholm&Bergman behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att säkerställa den tekniska funktionen av vår webbsida; och
(ii) för att analysera hur du använder vår webbsida och på så sätt kunna förbättra och utveckla webbsidan.

3.2.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina Personuppgifter såsom teknisk data och IP-adress när du besöker vår webbsida är att behandlingen är nödvändig för Cronholm&Bergmans berättigade intresse av att kunna säkerställa den tekniska funktionen av webbsidan och att utveckla och förbättra vår webbsida.

3.2.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Din IP-adress sparas bara temporärt, så länge du är besökare på vår webbsida. Angående cookies, se vidare nedan.

3.2.5 Cookies m.m.
Cronholm&Bergman använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats www.cronholmbergman.se. Genom att använda cookies och liknande tekniker kan vi förbättra webbplatsen, marknadsföra vår tjänst samt ge dig som användare en bättre och mer personlig service när du använder vår webbplats. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies och liknande tekniker, läs gärna vår cookie-policy: www.cronholmbergman.se/cookies.

3.3 Om du går på någon av Cronholm&Bergmans visningar eller på annat sätt tar initiativ till en kundrelation med oss på Cronholm&Bergman

3.4.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Cronholm&Bergman samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du anmäler dig till en visning genom att kontakta Cronholm&Bergman:
(i) namn och efternamn;
(ii) e-postadress;
(iii) telefonnummer;
(iv) adress (om du väljer att ange adress); och
(v) uppgifter om vilken visning du anmält dig till.

Om du inte har anmält dig till en visning genom att kontakta oss utan kommer oanmäld till en visning kan Cronholm&Bergman be dig tillhandahålla oss med motsvarande Personuppgifter på plats vid visningstillfället.

Motsvarande personuppgifter kan komma att samlas in om du på annat sätt än genom en visning kontaktar oss för att anmäla ditt intresse för en viss typ av fastighet eller konsulttjänst.

Om du under eller efter visningen uttrycker intresse för att vara med i budgivningen kan Cronholm&Bergman be dig tillhandahålla ytterligare information om dig själv för att kunna administrera budgivningen, till exempel uppgift om huruvida du har fått ett lånelöfte av din bank eller inte.

3.4.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Cronholm&Bergman behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna administrera visningen;
(ii) för att kunna kontakta dig efter visningen och besvara eventuella frågor du har ställt under visningen;
(iii) om du har uttryckt intresse för att ta del av den efterföljande budgivningen – för att kunna administrera budgivningen; och
(iv) för att marknadsföra Cronholm&Bergman, våra tjänster, event och fastigheter.

3.4.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse att (i tillämpliga delar):
(i) administrera visningar;
(ii) kontakta dig för att besvara eventuella frågor du har ställt i samband med visningen;
(iii) administrera den efterföljande budgivningen; och
(iv) marknadsföra vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande.

3.4.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under två år från att du senast anmälde dig till en visning eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för våra tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Cronholm&Bergman att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy.

3.5 Om du lägger ett bud på en fastighet/bolag som förmedlas av Cronholm&Bergman

3.5.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Cronholm&Bergman samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du lägger ett bud på någon av de fastigheter/bolag Cronholm&Bergman förmedlar:
(i) namn och efternamn;
(ii) kontaktuppgifter;
(iii) uppgifter om vilken fastighet/bolag du har lagt ett bud på;
(iv) tidpunkt för budet; och
(v) uppgifter om det bud du har lagt, såsom belopp och eventuella villkor för budet.

3.5.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Cronholm&Bergman behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna administrera budgivningen och vidareförmedla lagda bud till säljaren och berörda budgivare; och
(ii) för att kunna uppfylla krav enligt lag; och
(iii) för att kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk.

3.5.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger Cronholm&Bergman enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666). Cronholm&Bergmans behandling av Personuppgifterna efter det att den aktuella fastigheten har förmedlats sker eftersom sådan behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

3.5.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Dina Personuppgifter sparas i tio (10) år efter avslutad budgivning, helt enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666). Detta för att Cronholm&Bergman ska kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

3.6 Om du kontaktar Cronholm&Bergman för att du är intresserad av att sälja din/ditt fastighet/bolag eller om du får en värdebedömning av din/ditt fastighet/bolag genom Cronholm&Bergman

3.6.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Om du väljer att fylla i vårt kontaktformulär på Cronholm&Bergmans webbsida kommer vi att registrera följande Personuppgifter om dig:
(i) Namn;
(ii) e-postadress;
(iii) region; och
(iv) telefonnummer.

Cronholm&Bergman kommer därefter att kontakta dig och beroende på vilka Personuppgifter du delar med dig av kommer vi även att registrera följande personuppgifter om dig:
(v) adress; och
(vi) uppgifter om din nuvarande fastighet/bolag

Om du väljer att anlita Cronholm&Bergman för en värdebedömning av din/ditt fastighet/bolag kommer vi även att registrera uppgifter om den värdebedömning vi gjort av din/ditt fastighet/bolag.

3.6.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Cronholm&Bergman behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna kontakta dig i enlighet med dina instruktioner;
(ii) för att kunna tillhandahålla dig den information du har efterfrågat;
(iii) för att kunna boka in en värdering av din fastighet; och
(iv) för att marknadsföra Cronholm&Bergman, våra tjänster, event fastigheter/bolag.

3.6.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen är nödvändig för att Cronholm&Bergman ska kunna vidta sådana åtgärder och tillhandahålla sådan information du har begärt innan du ingår ett eventuellt avtal med Cronholm&Bergman avseende förmedling av din fastighet.
Behandlingen av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande.

3.6.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under två år från att du senast visade intresse för att sälja din fastighet eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Cronholm&Bergmans tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Cronholm&Bergman att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy.

3.7 Om du köper eller säljer fastighet/bolag genom Cronholm&Bergman

3.7.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Cronholm&Bergman samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du köper eller säljer en fastighet/bolag genom oss:
(i) namn och efternamn;
(ii) adress;
(iii) telefonnummer;
(iv) e-postadress;
(v) personnummer;
(vi) uppgifter om vilken fastighet/bolag du har köpt eller sålt;
(vii) köpeskillingen och eventuella andra villkor enligt överlåtelseavtalet; och
(viii) tidpunkt för köpet alternativt försäljningen.

3.7.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Cronholm&Bergman behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att kunna förmedla den aktuella fastigheten/bolaget i enlighet med förmedlingsavtalet; och
(ii) för att uppfylla krav enligt lag; och
(iii) för att försvara rättsliga anspråk.

3.7.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som utförs enligt ovan baseras på följande lagliga grunder:
(i) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra förmedlingsavtalet med säljaren;
(ii) Behandlingen är nödvändig för att uppfylla krav som åligger Cronholm&Bergman enligt lag; och
(iii) Behandlingen är nödvändig för Cronholm&Bergmans berättigade intresse av att kunna försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

3.7.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Dina Personuppgifter sparas i tio (10) år efter avslutad förmedling för att Cronholm&Bergman ska kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

3.8 Om du går på något av Cronholm&Bergmans event

3.8.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Om du väljer att anmäla dig till något av våra event kommer vi att registrera följande Personuppgifter om dig:
(i) namn;
(ii) e-postadress;
(iii) telefonnummer
(iv) information om eventet; och
(v) uppgift om eventuell specialkost.

Om du deltar på Cronholm&Bergmans event kan vi även komma att ta foton av dig i syfte att publicera sådana fotografier på sociala medier.

3.8.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Cronholm&Bergman behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att skicka underrättelser eller meddelanden till dig med anknytning till det event du anmält dig till;
(ii) om du har uttryckt önskemål avseende specialkost – för att tillhandahålla sådan specialkost på aktuellt event;
(iii) för att publicera bilder från events på sociala medier och därigenom informera om vår verksamhet;
(iv) för att genom e-post bjuda in dig till andra event som vi anordnar och som vi tror kan vara intressanta för dig.
(v) för att marknadsföra Cronholm&Bergman, våra tjänster, event och fastigheter/bolag.

3.8.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse av att informera om och marknadsföra Cronholm&Bergman och vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande.

3.8.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under ett år från att du senast anmälde dig till ett event eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för våra tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Cronholm&Bergman att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy.

3.9 Om du är kontaktperson hos någon av Cronholm&Bergmans leverantörer eller samarbetspartners

3.9.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Cronholm&Bergman samlar in och behandlar följande Personuppgifter om dig om du är kontaktperson hos någon av våra leverantörer eller samarbetspartners:
(i) kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer; och
(ii) anställningsinformation, t.ex. arbetsgivare, arbetstitel och adress till arbetsplats.

3.9.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Cronholm&Bergman behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att skicka underrättelser eller meddelanden till dig med anknytning till ett avtal mellan ditt bolag och Cronholm&Bergman;
(ii) för att i övrigt kunna fullgöra, upprätthålla och utföra våra skyldigheter enligt ett avtal med ditt bolag;
(iii) för att diskutera eventuella framtida avtalsrelationer mellan ditt bolag och Cronholm&Bergman; och
(iv) för att förse dig med information om Cronholm&Bergmans produkter eller tjänster, eller för att bjuda in dig till aktiviteter eller event.

3.9.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse att (i tillämpliga delar):
(i) upprätthålla, underhålla och administrera en avtalsrelation som vi har med ditt bolag;
(ii) upprätthålla samarbetet/partnerskapet med ditt bolag och diskutera eventuella framtida avtalsrelationer med ditt bolag; och
(iii) marknadsföra, främja och informera om vår verksamhet, våra produkter, lösningar, tjänster, events och liknande.

3.9.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Om ditt bolag har en avtalsrelation med oss kommer vi att spara dina Personuppgifter till dess att avtalsrelationen med ditt bolag upphör. Vi kommer dock att fortsätta behandla dina Personuppgifter (om dessa är angivna i avtalstexten) som en del av avtalstexten, så länge avtalet sparas för syftet att säkra Cronholm&Bergmans rättsliga intressen.

3.10 Om du sitter i styrelsen i ett bolag som Cronholm&Bergman förmedlar

3.10.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Cronholm&Bergman behandlar följande Personuppgifter om dig om du sitter i styrelsen i ett bolag som Cronholm&Bergman förmedlar:
(i) namn;
(ii) kontaktuppgifter; och
(iii) information om din befattning i styrelsen, t.ex. ordförande.
Personuppgifterna hämtas från offentliga register eller efter kontakt med aktuellt bolag.

3.10.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Cronholm&Bergman behandlar dina Personuppgifter för ändamålet att vidareförmedla uppgifterna till intressenter som har frågor om bolaget.

3.10.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på berörda intressenters och köpares berättigade intresse av att få kontakt med företrädare för bolaget för att kunna ställa frågor om bolaget.

3.10.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina Personuppgifter sparas i två år efter avslutad förmedling för att Cronholm&Bergman ska kunna dokumentera försäljningsprocessen.

3.11 Om du skickar e-post till Cronholm&Bergman

3.11.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Cronholm&Bergman behandlar följande Personuppgifter om dig om du kontaktar oss via e-post:
(i) namn
(ii) e-postadress
(iii) eventuella andra Personuppgifter som du lämnar i e-postmeddelandet till oss.

3.11.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Vi behandlar dina Personuppgifter i syfte att besvara ditt e-postmeddelande.

3.11.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på Cronholm&Bergmans berättigade intresse av att besvara ditt e-postmeddelande och fortsätta kommunikationen med dig om du så önskar.

3.11.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Personuppgifter i form av e-postmeddelanden gallras automatiskt efter ett år som en del av våra interna rutiner. Om du har lämnat Personuppgifter i e-postmeddelandet som vi inte har bett om och inte heller behöver så förbehåller vi oss rätten att radera hela e-postmeddelandet omedelbart. Om vår korrespondens leder till att du istället omfattas av någon av övriga kategorier i denna Policy kommer vi att behandla och spara dina Personuppgifter i enlighet med vad som sägs under relevant kategori.

 

4. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

4.1 Cronholm&Bergman kommer inte sälja eller låna ut dina Personuppgifter till utomstående aktörer. Cronholm&Bergman kan dock komma att dela dina Personuppgifter med sådana samarbetspartners som vi engagerar för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Sådana samarbetspartners kan få tillgång till dina Personuppgifter när de utför tjänster åt oss i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina Personuppgifter enligt punkten 3 ovan, men de får aldrig använda dina Personuppgifter för något annat ändamål.

4.2 Cronholm&Bergman kommer inte föra över dina Personuppgifter till något land utanför EU/EES.

4.3 Personuppgifter kan lämnas ut av Cronholm&Bergman om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

 

5. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

5.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina Personuppgifter till oss. Cronholm&Bergman har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

5.2 För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Cronholm&Bergman sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de Personuppgifter som du lämnar via Internet kan Cronholm&Bergman komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana Personuppgifter över internet till våra servrar. Cronholm&Bergmans säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

 

6. DINA RÄTTIGHETER

Tillgång, ändringar och tillägg
6.1 Du har alltid rätt att få veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till dessa Personuppgifter. Detta innebär att du kan begära ett så kallat registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Dessutom kan du alltid be oss att ändra eller uppdatera dina Personuppgifter.

Begränsning, radering och dataportabilitet
6.2 Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be Cronholm&Bergman begränsa användningen av dina Personuppgifter eller radera dina Personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Invändningar
6.3 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Förfrågningar och klagomål
6.4 Tveka inte att kontakta Cronholm&Bergman om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under punkten 7).

6.5 Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter så får du gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående Cronholm&Bergmans behandling av dina Personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

 

7. KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakta oss genom att skicka brev till: Cronholm&Bergman AB, Hyllie Boulevard 9A, 215 32 MALMÖ, ringa oss på 040- 29 19 00 eller maila oss på: info@cronholmbergman.se.